Η εταιρία EASY ENERGY δραστηριοποιείται στο χώρο των καυσίμων και στην κατασκευή πρατηρίων υγρών καυσίμων από το 2004 , ενώ οι μέτοχοι και το προσωπικό της εταιρίας είναι στο χώρο πλέον των δύο δεκαετιών. Η εταιρία έχει αναλάβει και περατώσει την κατασκευή και ανακατασκευή δεκάδων πρατηρίων υγρών καυσίμων σε ολόκληρη την Ελλάδα και έχει συνεργαστεί με όλες τς εταιρίες  εμπορίας καυσίμων στην Ελλάδα

 

Η εταιρία μας έχοντας την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες που απαιτούνται, αναλαμβάνει την κατασκευή νέων και ανακατασκευή παλαιών πρατηρίων παραδίδοντας στο τέλος το πρατήριο με το "κλειδί στο χέρι". Εκτός των εργασιών όμως η εταιρία εμπορεύεται και τοποθετεί και τον κατάλληλο εξοπλισμό που απαιτείται για ένα πρατήριο υγρών καυσίμων.

 

Επιπλέον η EASY ENERGY εγκαθιστά το σύστημα εισροών-εκροών της εταιρίας ΑΦΟΙ ΜΠΟΗ ΟΕ αλλά και αναλαμβάνει και πιστοποιημένες ογκομετρήσεις δεξαμενών με 3D LASER εξασφαλίζοντας στους πρατηριούχους αξιόπιστες ογομετρήσεις σε σύντομο χρόνο.